Дефектна декларация за ремонт (дефектен акт).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Бизнес-проект для ФСБ